O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. listopada 2017. godine

 

Mr.sc. SELMA POROVIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad na pod naslovom:

 

„Procjena utjecaja oksidativnoga statusa sline i plazme na oralno zdravlje djece sa šećernom bolesti tipa I“

 

Obrana će se održati

 

15. studenog 2017. godine u 13:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Martina Majstorović, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Boris Filipović Grčić, član
  3. Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, član
  4. Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, član
  5. Prof.dr.sc. Jasna Lovrić, član
  6. Prof.dr.sc. Željko Verzak, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 7. 11. 2017. u 14:49
Popis obavijesti