Podnošenje kandidature za izbore na položaj člana Senata Sveučilišta u Zagrebu ili člana Vijeće biomedicinskog područja.

 

Uputa-Odluka Senata o sastavu i načinu izbora članova Senata i vijeća područja

Odluka Senata o sastavu i načinu izbora članova Senata i vijeća područja

Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova vijeća područja-provedba izbora

Poziv za podnošenje kandidatura za Senat i Vijeće biomedicinskog područja

 

"Produženje roka za podnošenje kandidature"

Produžuje se rok za podnošenje kandidature do 01. rujna 2017. do 14 sati u Tajništvu, Petrinjska 34.

Prijava kandidature

Dario Đurasović
Objavljeno: 20. 7. 2017. u 13:53
Uređeno: 20. 7. 2017. u 13:54
Popis obavijesti