Osnovne informacije

 

Katedra za psihijatriju s medicinskom psihologijom
Vinogradska cesta 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1971.

Pročelnik Katedre: doc. dr. sc. Dalibor Karlović

Tel: , Fax: 
Email: 
URL: www.sfzg.unizg.hr/kpmp


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Zoričić +38513787232 e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Dalibor Karlović 3787-232 e-mail  
doc. dr. sc. Ana Matošić e-mail  

stručni suradnik
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Tamara Taraš Vilušić e-mail  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Ana Kozar e-mail  
Ivana Zurak 37 87 232 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Psihijatrija i psihološka medicina
0,0,0
8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Psihostomatologija
0,0,0
10, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO

Obavijesti