Osnovne informacije

 

Katedra za patofiziologiju
Kišpatićeva 12, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1967.

Pročelnik Katedre: doc. dr. sc. Davorin Herceg

Tel: , Fax: 
Email: dpopcic@kbc-zagreb.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kpf


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepko Pleština +38512388155 e-mail REB

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Borislav Belev e-mail  
doc. Davorin Herceg e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Domina Kekez e-mail  
dr. med. Juraj Prejac e-mail  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Dragica Popčić 2388 155 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Pathophysiology
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Patofiziologija
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO

KOLOKVIJ IZ PATOFIZIOLOGIJE ZA STUDENTE STOMATOLOŠKOG FAKULTETA

Šk.god. 2017/2018                                          

IME I PREZIME

 Kolokvij

 17.01.2018

Ocjena

  Kolokvij

   06.06.2018

ocjena

 Zbirna

ocjena

BAJZA VIKTOR

39/60=65%

   3

20/61=33%

  1

   1

BESEK MARTINA

44/60=73%

   3

39/61=64%

  2

   3    +

BLAŽEVIĆ FILIP

43/60=72%

   3

1/61=34%

   1

   1

BOGATI ANA

38/60=63%

   2

31/61=51%

   2

   2    +

BOKUN MATEJA

49/60=82%

  4

38/61=62%

  2

   3    +

BRKIĆ IVA

49/60=82%

   4

27/61=44%

   1

   1

BRZICA NIVES

26/60=43%

   1

ČAUČEVIĆ MIA

58/60=97%

   5

40/61=66%

  3

  4      +

DESKAR IRENA

45/60=75%

   4

34/61=56%

  2

  3      +

DOLIĆ IVANA

50/60=83%

   4

35/61=57%

  2

   3      +

DOMAZET KREŠIMIR

38/56=68%

   3

24/61=39%

   1

   1

DOMISLOVIĆ PETRA

42/60=70%

   3

25/61=41%

   1

   1

FERIZOVIĆ ADNAN

36/60=60%

   2

20/61=33%

   1

   1

FRIŠČIĆ ANA

46/60=77%

    4

27/61=44%

    1

    1

GRGURIC IVANA

43/60=72%

   3

28/61=46%

    1

    1

HOLJEVAC LOVRO

39/60=65%

  3

26/61=43%

    1

    1

ILIĆ DUNJA

50/60=83%

   4

37/61=62%

    2

   3

JEMRIĆ ZRINKA

45/60=75%

   4

36/61=60%

   2

   3    +

KLARIĆ NIKOLINA

48/60=80%

   4

36/61=60%

  2

   3    +

KOMŠO ANDREA

42/60=70%

   3

21/61=34%

  1

   1

KRANJČEC MIA

42/60=70%

   3

31/61=51%

  2

    3   +

KRIZMANIĆ EVA

41/60=68%

    3

40/61=66%

   3

    3   +

KRIŽNIK TENA

42/60=70%

    3

27/61=44%

   1

  1

KRSTANOVIĆ ANĐELA

55/60=92%

   5

41/61=68%

   3

  4     +

LJEVAR ANJA

42/60=70%

   3

35/61=57%

   2

   3    +

MALKI NINIB

37/60=62%

   2

27/61=45%

   1

   1

MARIĆ IVANA

45/60=75%

   4

37/61=61%

  2

   3     +

MIJIĆ KATARINA

35/60=58%

   2

 28/6=46%

  1

   1

MIKUŠ TIN

52/60=87%

   5

46/61=74%

  4

   5     +

MILOVEC ERIKA

Nije pristupila

MITROVIĆ BARBARA

46/60=77%

   4

22/61=36%

   1

    1

NOVOSELOVIĆ SANDRA

40/60=66%

   3

26/61=43%

   1

    1

PAPONJA FRANKA

48/60=80%

   4

36/61=59%

   2

    3   +

PATRUN LUCIJA

37/60=62%

    2

26/61=43%

   1

    1

PAVELIĆ DORA

47/60=78%

   4

19/61=31%

   1

    1

PERKOVIĆ ANA LUCIJA

39/60=65%

   3

21/61=34%

   1

    1

PERUČIĆ JASNA

42/60=70%

   3

25/61=42%

  1

    1

PERUŠINA MARTINA

49/60=82%

   4

37/61=61%

   2

    3    +

PETANI PETRA

43/60=72%

   3

31/61=51%

   2

    3

PEZIĆ MARTA

46/60=77%

   4

24/61=40%

   1

    1

PINTARIĆ IVANA

41/60=68%

   3

   2

    2   +

PINTARIĆ LANA

49/60=82%

   4

32/61=52%

   2

    3   +

PJETRI ANA

43/60=72%

   3

27/61=45%

   1

    1

POLJAK LARA

44/60=73%

   3

25/61=41%

   1

¸    1

POPOVAC LUKA

27/60=45%

   1

Kolokvij

Ocjena

Kolokvj

Ocjena

Zbirna

POSAVEC KARLO

49/60=82%

    4

28/61=46%

   1

   1

RICHTER MICHAEL

45/60=75%

    4

36/61=59%

   2

    3   +

RUKAVINA ANA

50/60=83%

    4

34/61=57%

   2

   3    +

SELAK ANA

43/60=72%

    3

38/61=62%

  2

   3    +

SITNIK DARIA

38/60=63%

    2

39/61=64%

   2

   2    +

STEPINAC DORA

44/60=73%

   3

48/61=79%

   4

    4   +

STOJAKOVIĆ LANA

37/60=62%

    2

51/61=84%

   4

    3   +

STOJIĆ ANTONIJA

48/60=80%

    4

35/61=57%

   2

   3    +

STRUGAČEVAC MARIJA

47/60=78%

    4

42/61=69%

  3

   4    +

ŠEGOVIĆ ARMIN

42/60=70%

    3

22/61=36%

   1

   1

ŠEKELJA ANĐELINA

43/60=72%

    3

37/61=61%

   2

   3    +

ŠMIT MIHOVIL

48/60=80%

    4

36/61=59%

   2

    3   +

TKALČEVIĆ MAJA

44/60=73%

   3

36/61=59%

   2

    3   + 

TOMAS ANTONIJA

52/60=87%

    5

32/61=52%

   2

    4   +

TOMIĆ TINA

48/60=80%

   4

41/61=67%

   3

    4   +

TURK JANA

53/60=88%

    5

36/61=59%

   2

   4    +

UJLAKI LORA

39/60=66%

   3

27/61=44%

  1

    1

UTVIĆ BRUNETA

40/60=66%

   3

27/61=44%

  1

    1

VAJDIĆ MARTA

53/60=88%

    5

40/61=66%

   3

   4    +

VARGA VIKTORIJA

43/60=72%

   3

36/61=59%

   2

   3    +

VIZEK BRUNO

42/60=70%

    3

25/61=41%

   1

   1

VUKOJEVIĆ IVANA

52/60=87%

   5

31/61=51%

   2

   4     +

ZANZE BEAC MAURA

48/60=80%

   4

30/61=49%

   1

   1

ZELENIKA JELENA LANA

43/60=72%

  3

26/61=43%

   1

   1

ŽUŽUL MARIJA

37/60=62%

 2

36/61=59%

   2

   2   +

Ivan Kafadar
Objavljeno: 21. 6. 2018. u 11:34
Uređeno: 21. 6. 2018. u 11:34
Popis obavijesti