Osnovne informacije

 

Katedra za patofiziologiju
Kišpatićeva 12, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1967.

Pročelnik Katedre: doc. dr. sc. Davorin Herceg

Tel: , Fax: 
Email: dpopcic@kbc-zagreb.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kpf


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepko Pleština +38512388155 e-mail REB

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Borislav Belev e-mail  
doc. Davorin Herceg e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Domina Kekez e-mail  
dr. med. Juraj Prejac e-mail  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Dragica Popčić 2388 155 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Pathophysiology
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Patofiziologija
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO

ISPIT IZ PATOFIZIOLOGIJE ZA STUDENTE

STOMATOLOŠKOG FAKULTETA održanog  20.06.2018

    Ime i prezime

    Rezultati pismenog

               ispita

 Usmeni ispit

 Konačna

 ocjena

1.

BAJZA VIKTOR                        

49/60=82%       4

2

BLAŽEVIĆ FILIP

50/60=83%       4

4.

BRKIĆ IVA

52/60=87%      5

5.

BRZICA NIVES

51/60=85%       5

6.

DOMISLOVIĆ PETRA

41/60=68%       3

7.

FERIZOVIĆ ADNAN

48/60=80%       4

8.

FRIŠČIĆ ANA

48/60=80%       4

9.

GRGURIC IVANA

51/60=85%       5

10.

HOLJEVAC LOVRO

48/60=80%       4

11.

12.

KRIŽNIK TENA

52/60=87%       5

13.

MALKI NINIB

44/60=73%       3

35.

MIJIĆ KATARINA

50/60=83%       4

14.

MILOVEC ERIKA

46/60=77%       4

15.

MITROVIĆ BARBARA

52/60=87%       5

16.

NOVOSELOVIĆ SANDRA

50/60=83%        4

17.

PATRUN LUCIJA

51/60=85%        5

18.

PAVELIĆ DORA

54/60=90%        5

19

PERKOVIĆ ANA LUCIJA

51/60=85%        5

    

20.

PERUČIĆ JASNA

51/60=85%        5

21.

PETANI PETRA

22.

PEZIĆ MARTA

43/60=72%       3

23.

25.

PJETRI ANA

53/60=88%      5

26.

POLJAK LARA

52/60=87%      5

27.

POSAVEC KARLO

52/60=87%      5

29.

UJLAKI LORA

49/60=82%       4

30.

UTVIĆ BRUNETA

50/60=83%       4

31.

VIZEK BRUNO

52/60=87%       5

33.

ZANZE BEADER MAURA

51/60=85%      5

34.

ZELENIKA JELENA LANA

53/60=88%      5

 

Ivan Kafadar
Objavljeno: 21. 6. 2018. u 11:32
Popis obavijesti