Repozitorij

Edukacija

Knjižnica pruža edukaciju u korištenju softvera za citiranje i izradu bibliografija pri pisanju seminarskih, diplomskih i drugih radova.

Seminar za studente se održava na zahtjev (u dogovoru s predstavnicima studentskih sekcija)  Za upite se možete obratiti na biblio(et)sfzg.hr

 

Zotero za apsolutne početnike

 

 

Rijetki su oni koji se pri pisanju radova nisu susreli s hrpama papira na kojima su zaokružene korisne reference te s konstantnim traganjem za tim istim papirima, zatim s pretraživanjem po računalu za negdje u nekoj mapi zametnutim zanimljivim člancima i naposljetku s mukama oko citiranja i izrade popisa literature. 
Na sve su to mislili danas već mnogobrojni programi, tzv. Reference management software, čija je glavna namjena organizacija i menadžment prikupljenim referencama.

Za tu namjenu služi i besplatno dostupan program Zotero. Polaznici radionice naučit će koristiti njegove mogućnosti za prikupljanje i organizaciju referenci te kako brzo i jednostavno citirati i izraditi bibliografiju radova.

Radionica je namijenjena polaznicima koji još nemaju iskustvo u korištenju ovog programa.

Trajanje seminara: 45 minuta

Predavačica: dr.sc. Ivana Pažur

 

 

Citiranje i izrada bibliografije

Postoji više načina citiranja, a u biomedicinskom područu uglavnom se citira prema tzv. Vankuverskim pravilima citiranja