Osnovne informacije

 

Katedra za kemiju
Šalata 3b, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1981.

Pročelnik Katedre: prof. dr. sc. Jasna Lovrić

Tel: +385 1 4566941, Fax: 
Email: jlovric@mef.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kk


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tamara Božina e-mail  
doc. dr. sc. Vladimir Damjanović e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Blaženka Foretić +38514566940 e-mail ŠAL-3B

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ivana Karmelić e-mail  
doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković e-mail  
doc. dr. sc. Igor Picek e-mail  

poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Danijela Cvijanović e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Lovrić +38514566940 e-mail ŠAL-3B

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
BRANKA MATUN +38514566940 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Chemistry
0,0,0
1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Kemija
0,0,0
1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO

Predavanje Fotokemijski procesi održati će se u petak 17. siječnja 2020. u 8 sati u dvorani Fran Bubanović umjesto 24.siječnja.

Druga provjera znanja održati će se 24. siječnja u 8 sati prema rasporedu koji će naknadno biti oglašen.

Jasna Lovrić
Objavljeno: 13. 1. 2020. u 10:10
Popis obavijesti